VadaszKutya.hu Portl
Hirdetés

Érdekességek

A mai sörétes puskák

A ma használatos sörétes puskák szerkezetének kialakítása lényegében már a múlt század végén befejeződött. Többségüket napjainkban gyárakban, precíziós gépekkel készítik, mérnöki tervek alapján.

Vadászkutyás fórum: Származási lap

Üdvözlök mindenkit! Azt szeretném kérdezni ha a kutyámnak mind a két szüleinek van törzskönyve de a tenyésztő nem váltotta ki utólag van-e lehetőségem kiváltani már egy felnőtt kutyának? A két szülőnek megkaptam a bejegyzett nevét. Milyen procedúrával jár ez?

BACK TO FORUM LIST >> BACK TO TOPIC LIST
 • MEOE törzskönyvezési szab.
 • Hozzászólás időpontja: 2009-03-25 18:59:35 CET írta bajor hegyi vérebes
 • MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE

  TÖRZSKÖNYVEZÉSI SZABÁLYZAT

  A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (mint a Fédération Cynologique Internationale – FCI) tagja vezeti a Magyar Ebtörzskönyvet, amelybe minden fajtatiszta kutya felvehető, amelynek szülei is igazoltan fajtatiszták

  I.

  A törzskönyvezés

  Származási lapot kap minden fajtatiszta kutya, amelynek szülei rendelkeznek származási lappal.

  A TENYÉSZTÉSI SZABÁLYZAT-ban meghatározott feltételeket teljesítő szülők azonosított utódai kennelnévvel megjelölt származási lapot kapnak.

  A Magyarországon törzskönyvezett kutyák külföldi honosításához a MEOE „Export Pedigrét” állít ki.

  Származási lapot kap az a magyar tulajdonba került import kutya is, amelynek FCI által elismert törzskönyve van, és a tulajdonjog átruházását hitelesen igazolják.

  Ismeretlen származású szerzett, vagy tálalt, a születése alkalmával nem törzskönyvezett kutya a szerzés, ill. találás tényének hitelt érdemlő igazolása esetén 9 hónapos koron túli küllembírálat alapján, amennyiben valamely fajta jellegének megfelelő birtokosának kérésére „Törzskönyvi Nyilvántartás”-ba vehető. Ennek igazolására „Nyilvántartási lapot” adnak ki (pl.: Buksi – fehér puli kan, sz.: 1980 őszén)

  Az azonosítás feltétele az egyedi jelölés-tetoválás, amelyet a kutya fülébe, vagy haskorcába kell a származási lap átadásával egyidőben elvégezni. Kistestű kutyáknál a tetoválás a két fülbe megosztva is végezhető úgy, hogy a számsor az egyik fül csúcsától folytatódik. Néhány fajtánál a tetoválás a jobboldali haskorcba történik a felnőttkori azonosítás biztonságának céljából.

  II.

  A törzskönyvezés feltétele

  A tenyésztő az a személy, akinek a tulajdonában van az ellés időpontjában az anyakutya, a MEOE által kiállított származási lap szerint.

  A törzskönyvezett anyakutya meghatározott tenyésztési idényre – a tulajdonos írásbeli nyilatkozatával, amelyet a MEOE valamelyik szervezete igazol – átadható, ebben az esetben a tenyésztési jog a kedvezményezettet illeti meg a megállapodás szerinti időszakban. Az engedélyt az alombejelentőhöz mellékelni kell.

  A fedeztetéssel egyidőben „Fedeztetési megállapodást” kell készíteni 3 példányban, melyből 1-1 pld a kan, ill. a szuka tulajdonosát illeti meg. A tenyésztőnek a fedeztetést követő 8 napon belül a fedeztetési megállapodás egy példányát – mindkét szülő tulajdonosának aláírásával együtt – be kell nyújtani a fajtaszakosztálynak, vagy a helyi szervezetnek. A szervezeteknek „Fedeztetési Nyilvántartás”-ba kell a beérkezett bejelentéseket venni.

  A tenyésztőnek az alom megszületése után legkésőbb a 10. napon 2 példány „Alombejelentő’-t kell kitölteni és azt a fedeztetési megállapodással és az azon feltüntetett dokumentumokkal együtt a MEOE részére megküldeni. A hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatásért a MEOE felárat számít fel, az 5. pontban megjelölt határidő meghosszabbítása mellett. Az egyesületi kedvezményhez a tagságot igazolni kell.

  A MEOE Törzskönyvezési Osztálya az igazolt alombejelentő alapján kiállítja a származási lapokat és azokat a beérkezéstől számított 30 napon belül megküldi az illetékes fajtaszakosztály, illetve helyi szervezet elnökének.

  A szervezet a dokumentumokat ellenőrzi és a tetoválómesternek átadja, ezzel egyidőben értesíti a tenyésztőt a tetoválómester fogadóidejéről.

  Származási lapot csak a tetoválás megtörténte után kapja kézhez a tenyésztő, amelyet aláírásával a jegyzőkönyvön hitelesít.

  Az időközben elhullott, vagy a tetoválásra bármilyen egyéb okból be nem mutatott utódok származási lapjait a tetoválómester 48 órán belül köteles érvénytelenítve a MEOE Törzskönyvezési osztályának visszaküldeni.

  A tenyésztő az alombejelentőn kérheti a tetoválás telephelyén történő elvégzését, ebben az esetben a kiszállás díját térítenie kell. A tetoválás, alomellenőrzés időpontjáról azonban írásban legalább 3 nappal előtte értesíteni kell. A kiszállási díjat a MEOE Elnöksége határozza meg.

  A tetoválásnak a kölykök 8 hetes koráig meg kell történnie. Az alom tetoválása nem végezhető el, ha az egyedek a fajtajellegnek nem felelnek meg, bármely kétség felmerül a fajtatisztaságról, esetleg engedély nélkül, korai, vagy rokonpároztatás fordul elő.

  Az FCI által tiltott szín, szőr és méretkeresztezés tilos. Ilyen pároztatás esetén az utódok törzskönyvezése nem történik meg.

  III.

  Egyéb rendelkezések

  A kutyák törzskönyvi nevüket egész életükben viselik, azon változtatni nem lehet.

  A tulajdonos kívánságára egyszeri esetben a hívónév is bevezethető a törzskönyvbe.

  A törzskönyvnek tartalmaznia kell az egyed törzskönyvi számot, (a származási lapon a tetoválófogó lenyomatát is), a szülők nevét, a színét és eredményeit, a nagy- és dédszülők nevét, a nemzeti és nemzetközi címeit, a munkavizsga fokozatát, a tenyésztő és tulajdonos nevét és címét.

  A származási lapon a champion minősítést kapott egyedeket lehetőleg pirossal kell megjelölni.

  A kennelnevet a tenyésztő – egyszer, s mindenkorra – választja.

  a./ Új kennelnév esetén a MEOE Törzskönyvezési vezetője köteles ellenőrizni, hogy ugyanaz, vagy hasonló hangzású név nem szerepel-e a nyilvántartásban. Ha kizáró ok nincs, a kennelnév kiadható, amelyről a tenyésztő igazolást kap.

  b./ A kennelnév társas tulajdon is lehet.

  c./ Ha a tenyésztő több fajtát is tenyészt, ez is csak egyazon kennelnév alatt történhet.

  d./ A kennelnév át nem ruházható, csak öröklés tárgya lehet és azt az örököst illeti meg, aki a tenyésztést folytatja.

  e./ A kennelnév védettsége a legutolsó alom bejelentésétől számított tizedik év december 31-ével szűnik meg. A nemzetközi védettség érdekében ajánlatos magyar hangzású kennelnevet választani.

  f./ A nemzetközi védettséget az Egyesületen keresztül az FCI-től kell kérni.

  A tulajdonjog változást az eladó a származási lapon aláírásával igazolja. Az átadásról mindkét fél aláírásával ellátott „megállapodást” kell készíteni, amelynek 1 példányát a MEOE Törzskönyvezésének kell megküldeni. Az átírásról a vevő 30 napon belül köteles gondoskodni a fenti okmányok bemutatásával.

  A kutya elhullását 30 napon belül be kell jelenteni.

  A Törzskönyvezési Szabályzatot az Egyesület Elnöksége 1988. december 10-i ülésén hozott XXXVII. sz. határozatával jóváhagyta és azt a 2/1989. /II.5./ MÉM.sz. rendeletre tekintettel 1989. február 25. napján tartott elnökségi ülésen hozott XLIX. sz. határozatával megerősítette és 1989. január 1. napjától életbe léptette.

  A fentieket a MEOE Küldöttközgyűlése 1989. április 15-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta.

  A Törzskönyvezési Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszíti az előző Törzskönyvezési Szabályzat és a vele kapcsolatos valamennyi határozat és joggyakorlat.

  Budapest, 1989. április 15.

Legfrissebb hirdetések

Szavazás

Kutyavásárláskor fontos-e Önnek a törzskönyv?
 

Ki van velünk?

Oldalainkat 327 vendég böngészi